وب سایت مهندسی نرم افزار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز


arshamnm


جواد خشابی زاده(آرشام)٬ دانشجوی رشته مهندسی نرم افزار دانشگاه شهید چمران اهواز
arshamkhz@gmail.com
about.me/arshamkhashabi