وب سایت مهندسی نرم افزار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز


نویسنده: jafar
بازدید: 1875

مثال زبان C: آرایه ها و استفاده از آرایه ها به عنوان آرگومان در تابع


عنوان سوال:

برنامه ای که ابتدا تعداد دانشجویان را از ورودی دریافت کند، سپس آرایه ای به طول تعداد دانشجویان تعریف کند و از ورودی معدل هر دانشجو را دریافت کند و سپس با استفاده از تابع معدل کل را چاپ کند.

پس از آن عددی از ورودی دریافت کند که نشان دهنده‌ی تعداد دانشجویانی است که میخواهیم معدلشان را تغییر دهیم، سپس به تعداد دانشجویانی که میخواهیم معدلشان را تغییر دهیم یک Index و یک معدل جدید دریافت میکنیم و در نهایت دوباره با استفاده از تابع معدل را چاپ میکند.

 

void calAVG(float avg[],int n){
  int i;
  float avgALL = 0;

  for(i=0;i<n;i++)
    avgALL += avg[i];

    avgALL = avgALL / n;

  printf("%f",avgALL);

}


int main(){

  int n,i;

  scanf("%d",&n);

  float avg[n];

  for(i=0;i<n;i++)
    scanf("%f",&avg[i]);

  calAVG(avg,n);


  int e;
  scanf("%d",&e);

  for(i=0;i<e;i++){
    int index;
    scanf("%d",&index);

    float newavg;
    scanf("%f",&newavg);

    avg[index] = newavg;
  }

  calAVG(avg,n);

  return 0;
}

 

jafar
1393 عضو از سال

درباره نویسنده:


جعفر آخوندعلی در حال حاضر در دوره ی کارشناسی رشته ی نرم افزار مشغول تحصیل در دانشگاه شهید چمران است.
برای تماس با او میتونید از طریق ایمیل jafar.akhondali@yahoo.com اقدام کنید.
برای نظر دادن باید وارد شوید،
عضو نیستید؟ از اینجا در کمتر از 20 ثانیه ثبت نام کنید :)